علوم دامي

مقالات علوم دامي

پرورش بو قلمون

نگهداري بوقلمون در سنين جوجگي، يكي از مشكلترين مراحل پرورش بوقلمون است . بوقلمون هاي جوان نيز در مقابل عوامل بيماري زا كاملا حساسند از اينرو بايد توجه فراواني به آنها مبذول داشت . امروزه در اغلب كشورها بوقلمون را بصورت تجارتي و به تعداد زيادي نگه داري ميكنند وتعداد معدودي از شركتهاي اصلاح نژادي ، سويه هاي تجارتي مخصوص به خود را ارائه ميدهند كه از ضريب تبديل و قدرت رشد بسيار بهتري نسبت به ديگر نژادها برخوردارند .

در طريقه پرورش به صورت صنعتي، بايد با تحت نظر گرفتن شرايط محيطي تمامي نيازهاي بوقلمون را در نظر گرفت تا با تنظيم حرارت ، تهويه ، بهداشت و بالاخره جايگاه حداكثر نتيجه مطلوب حائز شود .

حرارت : حرارت در هفته هاي مختلف بايد به قرار زير باشد :

اواخر هفته اول 32 درجه – اواخر هفته دوم 29 درجه – اواخر هفته سوم 26 درجه – در اواخر هفته چهارم 24 درجه ( در تمام اين مدت حرارت سالن نبايد از 24 درجه سانتي گراد كمتر گردد ) اواخر هفته پنجم 21 درجه و اواخر هفته ششم 18 درجه سانتي گراد .

در روزهاي اول جوجه ها نبايد از منبع حرارتي دور شوند چون ممكن است سرما بخورند . اگر از دستگاه مادر مصنوعي استفاده ميشود بايد دور دستگاه مادر حصاري كشيد تا از آن دور نشوند و يا اگر از هيتر استفاده ميشود بايد تمامي سالن حرارت يكنواخت و مناسب ( 32 درجه سانتي گراد ) داشته باشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مرداد 1385ساعت 21:11  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

تهيه و تنظيم از: محمد حسامي
دانشجوي سال آخر مهندسي
علوم دامي
E-mail:
hesami_37@hotmail.com

نگهداري بوقلمون در سنين جوجگي، يكي از مشكلترين مراحل پرورش بوقلمون است. بوقلمون هاي جوان نيز در مقابل عوامل بيماري‌زا كاملاً حساسند از اينرو بايد توجه فراواني به آنها مبذول داشت. امروزه در اغلب كشورها، بوقلمون را بصورت تجارتي و به تعداد زيادي نگه داري مي‌كنند وتعداد معدودي از شركتهاي اصلاح نژادي، سويه هاي تجارتي مخصوص به خود را ارائه مي‌دهند كه از ضريب تبديل و قدرت رشد بسيار بهتري نسبت به ديگر نژادها برخوردارند. در طريقه پرورش به صورت صنعتي، بايد با تحت نظر گرفتن شرايط محيطي تمامي نيازهاي بوقلمون را در نظر گرفت تا با تنظيم حرارت، تهويه، بهداشت و بالاخره جايگاه حداكثر نتيجه مطلوب حائز شود.

دماي مورد نياز
دما در هفته هاي مختلف بايد به قرار زير باشد:
در شروع دوره پرورش و در سيستم آشيانه گرم (گرمايش در كل سالن) دماي آشيانه را در حدود 34 الي 36 درجه سانتي گراد تامين كنيد و اين دما را در اواخر هفته اول به  32 درجه سانتيگراد برسانيد، سپس دماي آشيانه را در هفته دوم 29 ، هفته سوم 26 ، در هفته چهارم 24 (در تمام اين مدت حرارت سالن نبايد از 24 درجه سانتي گراد كمتر گردد)، هفته پنجم 21 درجه سانتي گراد و از هفته ششم  تا پايان دوره دماي 18درجه سانتي گراد را حفظ نماييد. در مورد تامين دماي مورد نياز نژاد هاي صنعتي، حتماً از راهنماي پرورش آن نژاد استفاده نماييد.
در روزهاي اول جوجه ها نبايد از منبع حرارتي دور شوند چون ممكن است سرما بخورند. اگر از دستگاه مادر مصنوعي استفاده مي‌شود بايد دور دستگاه مادر حصاري كشيد تا از آن دور نشوند و يا اگر از هيتر استفاده ميشود بايد تمامي سالن حرارت يكنواخت و مناسب داشته باشد.

تهويه و رطوبت
براي رشد معمولي جوجه بوقلمون هواي تازه و تميز ضرورت دارد. با استفاده از پنجره هاي تهويه‌اي و همچنين هواكش‌هاي برقي مي‌توان تهويه را كنترل كرده كه البته تهويه نبايد سبب سرد شدن سالن گردد. هنگام ورود به سالن مي‌توان وضعيت تهويه را بخوبي تشخيص داد، زيرا وجود هرگونه بوي نامناسب دليل عدم و نقص تهويه است. تهويه نامناسب از طرفي سبب كم كردن رطوبت مي شود. وجود رطوبت در داخل سالن نيز يكي از نشانه هاي نقص تهويه است. سالن نگهداري جوجه ها هميشه بايد خشك نگهداري شود و اگر خشكي هوا بيش از حد لازم باشد رشد پرها كم شده و وضعيت پرها نامناسب مي گردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مرداد 1385ساعت 21:9  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

Optimizing Turkey Performance in the Summer
نوشته : Dr Cliff Nixey
ترجمه : ام البنين پيراهري

قربان الياسيبا اينكه تابستان گرم براي گردش و تفريح دلپذير است ولي براي صنعت پرورش بوقلمون ناخوشايند مي باشد در اين حالت ميزان رشد و توليد تخم عمدتا به خاطر افزايش كرچي كاهش مي يابد. كه يك اثر كاهشي نامتناسب در توليد گوشت سينه بوقلمون دارد. بايد از خود پرسيد كه چه چيز مي تواند اين اثرات زيان آور را كاهش دهد؟
براي حل اين مشكل معمولا عاقلانه به نظر مي رسد كه به علت اصلي اين مسئله برگرديم. اولين موضوع در مورد پرورش بوقلمون اين است كه آنها بتوانند زنده بمانند و اين بدان معني است كه درجه حرارت بدن آنها بايستي در شرايط متغير محيطي ثابت بماند. درجه حرارت نرمال بدن بوقلمونها 41 تا 41/2 درجه سانتي گراد مي باشد. هضم غذا, فرايند رشد و فعاليت در بوقلمون ايجاد حرارت مي كند كه دفع اين حرارت بايستي از طريق تشعشع حرارتي و انتقال صورت گيرد و وقتي لازم باشد بوقلمون مي تواند با له له زدن (نفس نفس زدن) ميزان اتلاف حرارتي را به طريقه خنك شدن تبخيري افزايش دهد
.
بازده يا كارآيي دفع حرارت بستگي به درجه حرارت محيط و حركت هواي اطراف پرنده دارد اتلاف حرارتي از طريق تشعشع توسط تراكم گله تحت تاثير قرار مي گيرد و هر چقدر پرندگان نزديك به يكديگر باشند تشعشع حرارتي يكديگر را بيشتر جذب مي كنند بنابراين فاكتورهاي مديريتي بر روي اثرات درجه حرارت محيطي خيلي موثر مي باشند. با گردش هواي اطراف, حرارت بدن بوقلمون دفع مي شود بطوريكه مي تواند درجه حرارت بدنش را بصورت ثابت حفظ كند گردش هواي اطراف پرنده عامل مهمي در كاهش استرس گرمايي است بنابراين ونتيلاتورهاي (هواكشهاي) با سرعت بالا ترجيح داده مي شوند براي همين منظور هواكشهاي مدور كه باعث جريان هواي بالاي سر پرندگان مي شوند مفيد مي باشند
.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مرداد 1385ساعت 21:6  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

اصو

اصول کلی تغذیه بوقلمونها مشابه تغذیه مرغان بوده تفاوتهای اصلی به سطوح پروتئین مورد نیاز و اهمیت ویتامینهای بیوتین و پیریدوکسین در جیره بوقلمون مربوط می باشد .

تغذیه جوجه بوقلمونها : جوجه بوقلمونها (poults) را باید سریعا پس از سر از تخم درآوردن به اب و غذا رساند . وقتی تغذیه و اب دادن تاخیری 36 ساعته داشته باشد،جوجه بوقلمونها به سختی غذاخوردن را یاد میگیرند و شاید تغذیه اجباری برای شروع به غذا خوردن انها نیاز باشد به غذایی که جوجه بوقلمونها در ابتدا مصرف مینماید،جیره استار تر گویند . پروتئین این جیره باید در حدود 28% باشد . جیره استار تر را جیره آغازگر یا شروع کننده نیز میگویند که تنها تا سن یک هفتگی استفاده میشود . این جیره حاوی بیشترین سطوح انتی بیوتیک ها،ویتامین ها،اسیدهای امینه و انرژی میباشد . جیره شروع کننده بخصوص در زمانی که جوجه بوقلمون تحت شرایط استرس قرار دارد بسیار مورد نیاز است . از سن 4 تا 8 هفتگی،درصد پروتئین جیره 26% و سطح انرژی باید بالاتر باشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مرداد 1385ساعت 21:3  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

به منظور اشنایي بيشتر علاقه مندان به امر پرورش طيوراسامي و توضيحاتي در مورد شركت ها و سازمانهايي كه در اين زمينه فعال ميباشند در زير اشاره شده كه مي تواند كمك وراهنماي خوبي براي علاقه مندان به كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه باشد :

 

1-مجتمع پرورش بوقلمون پرديس

(( توليد كننده جوجه يكروزه بوقلمون گوشتي ))

با ارائه خدمات زير:

·        مشاوره فني و بهداشتي

·        ارائه رژيم غذايي مناسب

·        ارائه طرح توجيهي مطابق برنامه هايHACCP  و BIOSECURITY

·        خدمات پس از فروش شامل اموزش و بازديدهاي دوره اي از فارم

·        توزيع گوشت بوقلمون بصورت لاشه و بسته بندي شده

(شركت ترنج طلايي مينو در )

 

تلفن : 77526352       WWW.TORANJECO.COM                                                                                                  

فكس : 77645500        E-MAIL: PARDIS@TORANJECO.COM  

 

دفتر مركزي: تهران خيابان شريعتي مقابل ملك خيابان مقدم شماره 61 واحد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مرداد 1385ساعت 20:58  توسط محمد آروین(آردین)  |  آرشیو نظرات

سوال از طرف خانم:ليلا   يکشنبه 15 مرداد1385 ساعت: 8:53

سلام
ممنون ميشم اگه بفرماييد براي پرورش بوقلمون حداقل سرمايه مورد نياز چقدره همچنين آيا براي اخذ پروانه شرايط خاصي مورد نيازه؟ مثلا من به عنوان يه فرد بي تجربه در اين زمينه، آيا قادر به اخذ اين پروانه هستم؟
ممنون

تعاوني پرورش دهندگان ايران   خانم ليلا مي توانيد تماس گرفته و به سوالات خود برسيد:

تهران - خيابان دكترفاطمي ، جنب وزارت كشور      شماره 71، طبقه اول - تلفن: 88981948 و 88980195 

ظرفيت پرورش بوقلمون در كشور به ۸۵ هزار قطعه رسيد  
شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۴ - - ۷ مى ۲۰۰۵
فارس: معاون مديركل دفتر پرورش طيور وزارت جهاد كشاورزى گفت:  هم اكنون ۲۰ واحد پرورش بوقلمون در كشور با ظرفيت ۸۵ هزار قطعه فعاليت دارند. رضا تركاشوند اعلام كرد: پرورش بوقلمون از گذشته هاى دور به صورت سنتى بوده و هم اكنون ۷/۱ ميليون قطعه بوقلمون بومى در كشور وجود دارد كه سالانه ۱۰ هزار تن گوشت توليد مى كند. وى افزود: پرورش بوقلمون به روش صنعتى كه از سال ۱۳۸۰ شروع شده تا پايان برنامه چهارم توليد گوشت بوقلمون به ۱۰۰ هزار تن خواهد رسيد. معاون مديركل دفتر پرورش طيور وزارت جهاد كشاورزى گفت: تاكنون مجوز ۱۴۵ واحد بوقلمون صادر شده است كه در صورت راه اندازى به ظرفيت توليد ۱۷۵ هزار قطعه در سال خواهد رسيد. تركاشوند با اشاره به اين كه ۶۰ درصد گوشت بوقلمون سفيد و ۴۰ درصد قرمز است، گفت: وجود دو عنصر آهن و روى در گوشت اين پرنده ارزش غذايى آن را بالا برده است. وى گفت: سرانه مصرف گوشت بوقلمون در كشور ۲۰۰ گرم است و قرار است تا پايان برنامه چهارم به ۴/۱ كيلوگرم افزايش يابد، در حالى كه ميانگين سرانه مصرف دنيا ۳ تا ۴ كيلوگرم است.

 
+ نوشته شده در  ۸۵/۰۸/۲۰ساعت 14:36  توسط عيسي جعفري  |